Parowozjada 2006

Powrót do albumu Parowozjady

Ty2-953

Chwilę później zza łuku wyjeżdża okazały pociąg towarowy prowadzony parowozem Ty2-953

Ty2-953
Raba Niżna - Rabka Zaryte
29.07.2006