Parowozjada 2006

Powrót do albumu Parowozjady

Ty2-953

Pociąg towarowy w całej rozciągłości.

Ty2-953
Raba Niżna - Rabka Zaryte
29.07.2006