Tr12-25

Archaiczny i urokliwy Tr12-25 również wystąpił na imprezie.

Tr12-25
Raba Niżna - Rabka Zaryte
29.07.2006

Album:
Parowozjada 2006