Parowozjada 2006

Powrót do albumu Parowozjady

Tr5-65, Tr12-25, Ty2-953, OKz32-2

Parowozów ciągle przybywa

Tr5-65, Tr12-25, Ty2-953, OKz32-2
Chabówka
29.07.2006