Parowozjada 2006

Powrót do albumu Parowozjady

Pt47-112, 486.007, OKz32-2

Wielki pośpieszny parowóz w tumanach białej pary pokazuje swoje wdzięki.

Pt47-112, 486.007, OKz32-2
Chabówka
29.07.2006