Parowozjada 2006

Powrót do albumu Parowozjady

486.007, OKz32-2

Parowóz - artysta: wygląda fikuśnie i generuje kłęby pary układając je w "artystycznym nieładzie"

486.007, OKz32-2
Chabówka
29.07.2006