Parowozjada 2006

Powrót do albumu Parowozjady

OKz32-2

Nieźle radziły sobie także polskie załogi, choć tu procent prób zakończonych sukcesem był nieco niższy.

OKz32-2
Chabówka
29.07.2006