Parowozjada 2006

Powrót do albumu Parowozjady

Pm36-2

Kolejna (i zarazem ostatnia) konkurencja polegała na jeździe dwoma parowozami powiązanymi liną, w taki sposób, by lina się nie zerwała, a parowozy się nie dotknęły.

Pm36-2
Chabówka
29.07.2006