Parowozjada 2006

Powrót do albumu Parowozjady

Tr5-65

Manewrujący w chmurze pary Tr5

Tr5-65
Chabówka
29.07.2006