Parowozjada 2006

Powrót do albumu Parowozjady

Tr5-65

Wielki, pięcioosiowy tender robi wrażenie...

Tr5-65
Chabówka
29.07.2006