Parowozjada 2006

Powrót do albumu Parowozjady

Pt47-112

Wolsztyńska "petucha" spokojnie gaśnie w świetle latarni

Pt47-112
Chabówka
29.07.2006