Parowozjada 2006

Powrót do albumu Parowozjady

Tr12-25

Nieco dalej stoi sobie Tr12

Tr12-25
Chabówka
29.07.2006