Parowozjada 2006

Powrót do albumu Parowozjady

556.036

Odstawiony nieco dalej 556.036 - aby nie przeszkadzał przy fotografowaniu "Zelonego Antona"

556.036
Chabówka
29.07.2006