Parowozjada 2005

Powrót do albumu Parowozjady

Tr12-25

Niedaleko stoją "tubylcy" - tu widzimy rozpalony parowóz Tr12-25

Tr12-25
Chabówka
23.07.2005