Parowozjada 2005

Powrót do albumu Parowozjady

TKh49-1, Ferrum

"Ferrumką" TKh49-1 zajmuje się od rana jej drużyna

TKh49-1, Ferrum
Chabówka
23.07.2005