Parowozjada 2005

Powrót do albumu Parowozjady

Ty2-50, Tr12-25

A tu widzimy cudaczny austriacki Tr12-25.

Ty2-50, Tr12-25
Chabówka
23.07.2005