Parowozjada 2005

Powrót do albumu Parowozjady

Tr5-65, Ty2-50

Tr5-65 wolno paraduje przed publicznością

Tr5-65, Ty2-50
Chabówka
23.07.2005