Parowozjada 2005

Powrót do albumu Parowozjady

TKh49-1, Ferrum

Taki mały a taki duży...

TKh49-1, Ferrum
Chabówka
23.07.2005