Parowozjada 2005

Powrót do albumu Parowozjady

Tr12-25

Tr12 przejeżdża przez kanał oczystkowy

Tr12-25
Chabówka
23.07.2005