Parowozjada 2005

Powrót do albumu Parowozjady

Tr12-25, TKt3-16

Do konkursu podchodzi drużyna kolejnego parowozu...

Tr12-25, TKt3-16
Chabówka
23.07.2005