Parowozjada 2005

Powrót do albumu Parowozjady

Tr5-65

Na kolei - po kolei, na każdy parowóz przyjdzie kolej.

Tr5-65
Chabówka
23.07.2005