Parowozjada 2005

Powrót do albumu Parowozjady

Ok22-31

... pomocnik podnosi naczynie...

Ok22-31
Chabówka
23.07.2005