Parowozjada 2005

Powrót do albumu Parowozjady

TKt48-191, Ok22-31

Maszyny wycofują się w kłębach pary

TKt48-191, Ok22-31
Chabówka
23.07.2005