Parowozjada 2005

Powrót do albumu Parowozjady

Tr5-65, TKt48-191

...robiąc parę parami.

Tr5-65, TKt48-191
Chabówka
23.07.2005