Parowozjada 2005

Powrót do albumu Parowozjady

Tr5-65, Tr12-25

Chwila na zrobienie zdjęcia dwóch "teerek"...

Tr5-65, Tr12-25
Chabówka
23.07.2005