Parowozjada 2005

Powrót do albumu Parowozjady

Tp4-259, Ol49-100

... i następna konkurencja!

Tp4-259, Ol49-100
Chabówka
23.07.2005