Parowozjada 2005

Powrót do albumu Parowozjady

Ok22-31

Niektórzy podjechali blisko, ale... nadal zbyt daleko by wygrać.

Ok22-31
Chabówka
23.07.2005