Parowozjada 2005

Powrót do albumu Parowozjady

OKz32-2

Odległości były mierzone komisyjnie za pomocą suwmiarki.

OKz32-2
Chabówka
23.07.2005