Parowozjada 2005

Powrót do albumu Parowozjady

TKh49-1, Ferrum

Parowóz wielkości piłki?

TKh49-1, Ferrum
Chabówka
23.07.2005