Parowozjada 2005

Powrót do albumu Parowozjady

Ol49-100, Tr12-25, Tr5-65

Następnie parowozy zaczęły rozjeżdżać sie do swoich składów.

Ol49-100, Tr12-25, Tr5-65
Chabówka
23.07.2005