Parowozjada 2005

Powrót do albumu Parowozjady

Tr12-25, Tr5-65

I znów łapiemy dwie "teerki" na jednym zdjęciu

Tr12-25, Tr5-65
Chabówka
23.07.2005