Parowozjada 2005

Powrót do albumu Parowozjady

TKt48-191

temu parowozowi przypadł skład "bolków" z wagonem ogrzewczym.

TKt48-191
Rabka Zdrój - Rabka Zaryte
23.07.2005