Parowozjada 2005

Powrót do albumu Parowozjady

Tr5-65

A po chwili z mostu nad potokiem zjechał Tr5-65...

Tr5-65
Rabka Zdrój - Rabka Zaryte
23.07.2005