Parowozjada 2005

Powrót do albumu Parowozjady

Tr5-65

...z przepięknie odrestaurowanym składem wagonów towarowych

Tr5-65
Rabka Zdrój - Rabka Zaryte
23.07.2005