Parowozjada 2005

Powrót do albumu Parowozjady

Ol49-100

Pojawił sie też parowóz Ol49-100 ze składem...

Ol49-100
Rabka Zdrój - Rabka Zaryte
23.07.2005