Parowozjada 2005

Powrót do albumu Parowozjady

Tr5-65

Tymczasem w Rabce Zaryte trwały już manewry.

Tr5-65
Rabka Zaryte
23.07.2005