Parowozjada 2005

Powrót do albumu Parowozjady

Tr5-65

Wolsztyńscy maszyniści nawiązywali kontakt z publicznością... zwłaszcza z publicznością płci pięknej

Tr5-65
Rabka Zaryte
23.07.2005