Parowozjada 2005

Powrót do albumu Parowozjady

OKz32-2

Stacja powoli pustoszeje. Jeszcze tylko grupka kolejarzy ucina sobie małą pogawędkę...

OKz32-2
Rabka Zaryte
23.07.2005