Parowozjada 2005

Powrót do albumu Parowozjady

Tr12-25

...i w nieco szerszym kadrze.

Tr12-25
Rabka Zaryte
23.07.2005