Parowozjada 2005

Powrót do albumu Parowozjady

Tr12-25

Tak prezentował się Tr12 podczas odjazdu.

Tr12-25
Rabka Zaryte
23.07.2005