Tr5-65

Każdy pociąg pojechał w swoją stronę. Chwilę potem deszcz przestał padać. Prawa Murphyego?

Tr5-65
Szreniawa
26.08.2004

Album:
Pociąg na grzyby