Wolsztyn 2004

Powrót do albumu Parady parowozów

Tr5-65

No i wreszcie początek parady (jak zwykle z opóźnieniem). Zamiast Ok22-31 paradę rozpoczyna Tr5-65

Tr5-65
Wolsztyn
01.05.2004