Wolsztyn 2004

Powrót do albumu Parady parowozów

Ol49-69

Parowóz i unieważniony semafor

Ol49-69
Nowawieś Mochy
01.05.2004