Pt47-65

Pt47-65 w promieniach popołudniowego słońca wywozi Czechów

Pt47-65
Wolsztyn
01.05.2004

Album:
Wolsztyn 2004