Ol49-69, Ol49-111, Pm36-2

Przy obrotnicy spotyka się z dwoma Oelkami

Ol49-69, Ol49-111, Pm36-2
Wolsztyn
03.05.2003

Album:
Wolsztyn 2003