Ol49-23

... kolejna mijanka z towarowym.

Ol49-23
Poznań - obwodnica północna
08.06.2006

Album:
Wokół Poznania