Tr5-65

Tr5-65 wyjeżdża na obrządzanie

Tr5-65
Wolsztyn
03.05.2003

Album:
Wolsztyn 2003