Wolsztyn 2003

Powrót do albumu Parady parowozów

Tr5-65

Tr5-65 wyjeżdża na obrządzanie

Tr5-65
Wolsztyn
03.05.2003