Tr5-65, Ol49-111, Pt47-112, 03 2204

Typowo paradowy klimat: dużo parowozów i różni ludzie wchodzący w kadr

Tr5-65, Ol49-111, Pt47-112, 03 2204
Wolsztyn
03.05.2003

Album:
Wolsztyn 2003