Pm36-2

Kilkanaście minut później, po zwolnieniu odcinka przez szynobus z Poznania, odjechał "Cegielski" do Poznania.

Pm36-2
Wolsztyn
03.05.2003

Album:
Wolsztyn 2003