Ol49-23

A to już w drodze powrotnej: semafor kształtowy na stacji Poznań Wola.

Ol49-23
Poznań Wola
08.06.2006

Album:
Wokół Poznania